> Taksa-notarialna

Taksa notarialna

Przed planowaną czynnością notarialną rekomendujemy kontakt z przedstawicielami naszej kancelarii. Pozwoli to oszacować koszty związane z obsługą, na którą składają się podatki, opłata sądowa i taksa notarialna.

Skorzystanie z obsługi notarialnej jest odpłatne. Notariusz za wykonywane czynności notarialne pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 poz. 1564 z późn. zm.). Wynagrodzenie notariusza opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%, a to na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Na całość opłaty związanej z korzystaniem usług notariusza składają się również podatki oraz ewentualne opłaty sądowe.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

W poniższym dokumencie znajdą Państwo Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.). Rozporządzenie to określa maksymalne opłaty notarialne za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.