> Nasz-zespol

Notariusz Sławomir Puczyłowski

notariusz Sławomir Puczyłowski

Notariusz Sławomir Puczyłowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ma ponad 30-letnią praktykę zawodową, zarówno jako sędzia, jak i notariusz. Był wieloletnim sędzią wizytatorem i członkiem ogólnopolskich sędziowskich komisji egzaminacyjnych. Przez wiele lat był również wiceprezesem, a następnie prezesem sądu okręgowego. Ma także doświadczenie dziennikarskie – w przeszłości był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, co pozwoliło mu uzyskać dodatkowe kompetencje.
Bogate doświadczenie to podstawa dla kompetentnego i sprawnego wykonywania obowiązków zawodowych. W swojej pracy notariusz Sławomir Puczyłowski dokonuje między innymi czynności związanych z obsługą inwestycji deweloperskich, a także czynności notarialnych z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i obrotu nieruchomościami. Obsługuje zarówno osoby fizyczne, podmioty publiczne, jak też spółki. Tym ostatnim pomaga m.in. w zawieraniu i zmianach umów, w przekształceniach spółek, a także w obsłudze zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników. Obsługuje również wspólnoty mieszkaniowe. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Zespół kancelarii tworzy przede wszystkim osoba notariusza Sławomira Puczyłowskiego. W biurze wspierają go jednak również asystenci, pracownicy sekretariatu i aplikanci. Sprawna praca zgranego zespołu umożliwia szybkie i skuteczne realizowanie obowiązków kancelarii.