> Czynnosci-notarialne

Czynności notarialne – Otwock

Nasza kancelaria w Otwocku świadczy usługi z zakresu obsługi notarialnej – zajmujemy się przygotowywaniem aktów notarialnych oraz poświadczeń, w tym poświadczenie dziedziczenia. Wszystkie usługi realizowane przez notariuszy noszą wspólną nazwę czynności notarialnych.

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje czynności, do których należą:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • spisywanie poświadczeń,
 • spisywanie i doręczanie oświadczeń,
 • protesty weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych oraz innych dokumentów,
 • na żądanie stron sporządzanie projektów aktów oświadczeń i innych dokumentów.

W kancelarii zajmujemy się również usługami notarialnymi, takimi jak sporządzanie:

 • sporządzanieaktów założycielskich i umów spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie protokołów zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie protokołów zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • sporządzanie klauzul egzekucyjnych,
 • sporządzanie testamentów.

Przed podpisaniem aktu notarialnego zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które są wymagane podczas tej czynności. Szczegóły są dostępne pod tym linkiem.

Usługi notarialne – dodatkowe informacje

Wszystkich wymienionych czynności dotyczy bezwzględna tajemnica. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza.

Kancelaria obsługuje klientów w języku rosyjskim i angielskim.

W celu skorzystania z oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z kancelarią notarialną.

2 thoughts on “Czynności notarialne – Otwock

Comments are closed.