> Czynnosci-notarialne

Czynności notarialne – Otwock

Nasza kancelaria w Otwocku świadczy usługi z zakresu obsługi notarialnej – zajmujemy się przygotowywaniem aktów notarialnych oraz poświadczeń, w tym poświadczenie dziedziczenia. Wszystkie usługi realizowane przez notariuszy noszą wspólną nazwę czynności notarialnych.

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje czynności, do których należą:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • spisywanie poświadczeń,
 • spisywanie i doręczanie oświadczeń,
 • protesty weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych oraz innych dokumentów,
 • na żądanie stron sporządzanie projektów aktów oświadczeń i innych dokumentów.

W kancelarii zajmujemy się również usługami notarialnymi, takimi jak:

 • sporządzanie aktów założycielskich i umów spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie protokołów zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie protokołów zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • sporządzanie klauzul egzekucyjnych,
 • sporządzanie testamentów.

Przed podpisaniem aktu notarialnego zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które są wymagane podczas tej czynności. Szczegóły są dostępne pod tym linkiem.

Poświadczenie dziedziczenia

W naszej kancelarii prawnej w Otwocku zajmujemy się sporządzaniem poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany jest przez notariusza. Akt ten stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Przeprowadzenie poświadczenia dziedziczenia odbywa się, gdy zostaje złożony zgodny wniosek wszystkich osób posiadających prawo do spadku — spadkobierców ustawowych i testamentowych. Przeprowadzenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia możliwe jest wyłączenie podczas osobistego udziału wszystkich zainteresowanych. Co ważne, niemożliwe jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w przypadku testamentów ustnych, wojskowych oraz tych sporządzanych na statku morskim i powietrznym oraz w sytuacjach, w których notariusz nie jest w stanie potwierdzić autentyczności.

Protesty weksli

Nasze czynności notarialne obejmują również sporządzanie protestów weksli — aktów publicznych przeprowadzanych przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego. Protest ten zawiera przede wszystkim nazwisko osoby żądającej protestu oraz nazwisko osoby, przeciw której weksel jest sporządzany. Na akcie tym znajduje się również zapis o tym, że osoba, przeciw której ma być dokonany protest, nie uczyniła zadość wezwaniu oraz oświadczenie, że nie zastano tej osoby lub niemożliwe było jej odnalezienie. Ponadto w proteście umieszcza się oznaczenie dnia i miejsca, w którym dokonano wezwania, oznaczenie ile egzemplarzy danego wekslu przedstawiono oraz podpis osoby, która sporządza akt, pieczęć urzędowa i numer protestu. Protest weksli sporządza się na odwrotnej stronie lub na osobnej kartce, która musi być połączona z wekslem.

Jeśli szukają Państwo prawnika, który świadczy kompleksowe usługi notarialne, zapraszamy do naszej kancelarii w Otwocku.

Usługi notarialne – dodatkowe informacje

Wszystkich wymienionych czynności dotyczy bezwzględna tajemnica. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza.

Kancelaria obsługuje klientów w języku rosyjskim i angielskim.

W celu skorzystania z oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z kancelarią notarialną.