> Nasz-zespol

Sławomir Puczyłowski

notariusz Sławomir Puczyłowski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 30-letnią praktykę zawodową, zarówno jako sędzia, jak i notariusz. Był wieloletnim sędzią wizytatorem i członkiem ogólnopolskich sędziowskich komisji egzaminacyjnych. Przez wiele lat był również v-ce prezesem, a następnie prezesem sądu okręgowego. Posiada także doświadczenie dziennikarskie – w przeszłości był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, co wyposażyło go w dodatkowe kompetencje.

W swojej pracy dokonuje między innymi czynności związanych z obsługą inwestycji deweloperskich, a także czynności notarialnych z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego i obrotu nieruchomościami. Obsługuje zarówno osoby fizyczne, podmioty publiczne, jak też spółki. Tym ostatnim pomaga m.in. w zawieraniu i zmianach umów, w przekształceniach spółek, a także w obsłudze zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółek. Obsługuje również wspólnoty mieszkaniowe. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.