Czynności notarialne – Otwock

Nasza kancelaria notarialna świadczy usługi z zakresu obsługi notarialnej – zajmujemy się przygotowywaniem aktów notarialnych oraz poświadczeń.

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • spisywanie poświadczeń
 • spisywanie i doręczanie oświadczeń
 • protesty weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów, dokumentów
 • na żądanie stron sporządzanie projektów aktów oświadczeń i innych dokumentów

W kancelarii zajmujemy się również poniższymi czynnościami:

 • sporządzanie aktów założycielskich i umów spółek prawa handlowego
 • sporządzanie protokołów zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego
 • sporządzanie protokołów zebrań wspólnot mieszkaniowych
 • sporządzanie klauzul egzekucyjnych
 • sporządzanie testamentów

Przed podpisaniem aktu notarialnego zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które są wymagane podczas tej czynności. Szczegóły są dostępne pod tym linkiem.

 

Wszystkich wymienionych czynności dotyczy bezwzględna tajemnica. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza.

Kancelaria obsługuje klientów w języku rosyjskim i angielskim. Podczas wizyty w kancelarii istnieje możliwość skorzystania z usług biegłych tłumaczy przysięgłych w większości języków europejskich.

W celu skorzystania z oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z kancelarią notarialną.